Nauka

Religia i nauka

Jedną z podstawowych zasad wiary bahá’í jest ta, że każdy powinien sam poszukiwać prawdy. Ludzie nie powinni ślepo przyjmować twierdzeń ani nauki ani religii. Inną podstawową zasadą jest ta, że religia i nauka się uzupełniają. Jeśli nauka jest prawdą odkrytą, a religia prawdą objawioną, nie mogą być sprzeczne. Konflikt między obrońcami nauki i obrońcami religii istnieje głównie wskutek niepełnego zrozumienia. Prawda nie jest absolutna lecz względna. Każde twierdzenie jest prawdziwe tylko do pewnego momentu i może być widziane inaczej, kiedy wiedza się poszerzy.

“Ludzkość nie może latać przy pomocy jednego tylko skrzydła. Jeśli spróbuje latać tylk przy pomocy skrzydła religii, wyląduje w bagnie przesądu, a jeśli spróbuje latać tylko przy pomocy skrzydła nauki, skończy w rozpaczliwym trzęsawisku materializmu.” – ‚Abdu’l-Bahá

Pochodzenie wszechświata

Współczesna teoria jest teorią ewolucji wszechświata, a nie teorią jego stworzenia. Współczesna nauka nie jest w stanie wyjaśnić pochodzenia wszechświata, podobnie, jak nie możemy przedstawić żadnego twierdzenia na temat istnienia Boga jako Siły Twórczej.

Pisma bahaickie twierdzą także, że ten świat nie jest jedynym, na którym istnieje życie.

“Wiedz, że każda trwała gwiazda ma własne planety, a każda planeta własne stworzenia, których ilości żaden człowiek nie jest w stanie zliczyć.” – ‚Abdu’l-Bahá

Ewolucja ludzkości

“Człowiek na początku swego istnienia i w łonie ziemi, podobnie, jak embrion w łonie matki, stopniowo wzrastał i rozwijał się i przechodził z jednej formy w drugą… Lecz od początku istnienia człowieka jest on odmiennym gatunkiem.” ‚Abdu’l-Bahá

Zgodność nauki i religii

Religia i nauka muszą być zgodne, by ludzkość mogła czynić postępy. Religia powinna nadać kierunek nauce pod względem etycznym i zapewnić, by została dobrze zastosowana.

“Używaj zawsze swej wiedzy dla dobra innych , by ustała wojna na obliczu tej pięknej Ziemi…” – ‚Abdu’l-Bahá

Konieczne jest również bardziej duchowe podejście do korzystania z zasobów naszej planety. Należy poświęcić więcej naukowego wysiłku, aby przywrócić równowagę środowiska naturalnego, wykorzystać naturalne źródła energii i dla stworzenia technologii bardziej przyjaznych dla środowiska.

Religia powinna również być w stanie etycznie nadać kierunek w dziedzinach, w których postęp naukowy prowokuje nowe pytania, jak w genetyce, doświadczeniach transgenicznych, tworzeniu i wykorzystywaniu ludzkich zarodków.

Zrównoważona cywilizacja

Według bahaitów ludzie istnieją po to, by nieść coraz szerzej rozwijającą się cywilizację. Nauka i technologia umożliwiły w tym stuleciu fizyczne zjednoczenie narodów.

Podczas gdy struktury społeczne, ekonomiczne i polityczne nie dogoniły jeszcze tej jedności ludzkości, szybki rozwój naukowy w dalszym ciągu doskonali instrumenty umożliwiające tę jedność.

Okazało się jednak, że nawet w najbardziej zaawansowanych krajach nie można utrzymać obecnego rozwoju materialnego na przyszłość, a co ważniejsze, że nie prowadzi on do szczęścia i spokoju ludzkości.

“Ponieważ, jeśli cywilizacja materialna wyprzedzi społeczny i duchowy rozwój człowieka tak, jak to ma miejsce dzisiaj, spowoduje wielkie szkody i zagrozi przeżyciu ludzkiej rasy.”

Dobro i zło

Wiara bahá`i nie naucza, że fizyczne pragnienia człowieka są “złe”. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Celem ludzkiego ciała i jego cech fizycznych jest to, by było należytym instrumentem rozwoju duszy.

Pisma bahaickie wyjaśniają, że to ludzka stanowcza i odważna walka przeciw fizycznym, emocjonalnym i umysłowym niedoskonałościom jest źródłem największego rozwoju duchowego, a człowiek możę dojść do tego, że będzie traktował te niedoskonałości jak błogosławieństwo w przebraniu, które pomogły mu rozwinąć się duchowo.

“… ruch jest istotą wszelkiego istnienia. Wszystkie materialne rzeczy rozwijają się do pewnego momentu, a potem zaczynają zanikać. To prawo rządzi całym fizycznym stworzeniem… Lecz ludzka dusza nie zanika. Jej jedyny ruch prowadzi ku doskonałości; jedynie rozwój i postęp stanowią ruch duszy…

Świat śmiertelny jest światem przeciwności lub przeciwieństw; ponieważ ruch jest obowiązkowy, wszystko musi albo iść do przodu albo się cofać. W królestwie ducha cofanie się nie jest możliwe, wszelki ruch musi być w kierunku doskonałości.”

“W tym co stworzone, nie ma zła, wszystko jest dobrem.” – `Abdu`l-Bahá

Wszystkie moce i cech w nas są dane nam przez Boga, zatem potencjalnie korzystne dla naszego rozwoju duchowego. W ten sam sposób, nauki bahaickie zaprzeczają istnieniu szatana, diabła czy “złej mocy”. Tłumaczą, że zło to nieobecność dobra, ciemność to brak światła, zimno to brak ciepła.

Jednakże jeśli ktoś poprzez daną mu przez Boga wolną wolę odwróci się od tej mocy, którą nazywamy Bogiem lub nie stara się włożyć koniecznego wysiłku w rozwój swych duchowych możliwości, rezultatem jest niedoskonałość.

‚Abdu’l-Bahá powiedział, że “zło jest niedoskonałością”.

Jeśli masz pytania, napisz:bahai@bahai.org.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s