historia

Objawiciel na obecny czas – Bahá’u’lláh

Lustra mogą różnić się wyglądem, ale wszystkie mają tę samą umiejętność odbijania słońca. Podobnie Objawiciele mogą się pojawiać w różnych formach, np. Kryszna, Budda, Chrystus, Mohamet czy Bahá’u’lláh, ale wszyscy oni pochodzą z tego samego źródła. Masz szczęście być wychowywaną zgodnie z Naukami zesłanymi ludzkości przez Boga prawie dwa tysiące lat temu przez Jego Objawiciela, … Czytaj dalej