Dlaczego Izrael?

Dlaczego:

– szczątki Bába (dla bahaitów Objawiciel Boży na ten czas),

– miejsce spoczynku Bahá’u’lláha (dla bahaitów Objawiciel Boży na ten czas)

– oraz administracyjne instytucje bahaickie

znajdują się w Izraelu, w Hajfie i jej okolicach?

Ani Bahá’u’lláh ani bahaici sami nie wybrali sobie tego miejsca.

Bahá’u’lláh, co z arabskiego oznacza „Chwała Boża”, jest tytułem, jaki przyjął Założyciel wiary bahá’í: Mirza Husayn-’Ali. Urodzony w 1817 roku w szlacheckiej rodzinie w XIX wiecznym Teheranie (Iran) Bahá’u’lláh odmówił politycznego stanowiska, jakie mu oferowano, kiedy był młody i zdecydował za to poświęcić swe bogactwo, troszcząc się o biednych i chorych.

Góra Karmel, Ziemia Święta, Izrael, punkt, gdzie Bahá’u'lláh wskazał swojemu synowi ’Abdu’l-Bahowi miejsce, gdzie później miało zostać zbudowane mauzoleum i złożone szczątki Bába.

Góra Karmel, Ziemia Święta, Izrael, punkt, gdzie Bahá’u’lláh
wskazał swojemu synowi ’Abdu’l-Bahowi miejsce,
gdzie później miało zostać zbudowane mauzoleum i złożone szczątki Bába.

W 1852 roku Bahá’u’lláh wraz z grupą babitów zostali uwięzieni w Síyáh-Chál (Czarnej Otchłani) w Teheranie, więzieniu, które w pierwotnym zamierzeniu służyło miastu Teheran jako zbiornik wodny. Tylko dlatego, że byli wyznawcami Bába i przyjęli jego nauki. W tym okropnym miejscu pozbawionym światła, powietrza (więzienie to było dawnym zbiornikiem na wodę), kiedy codziennie następowała egzekucja babitów,  Bahá’u’lláh otrzymał objawienie.

Od tego czasu rozpoczął się exodus Bahá’u’lláha i jego wyznawców.

Ówczesne władze obawiając się rozszerzenia nauk będących jak na owe czasy i miejsce ‘rewolucyjnymi’, czyli to, że kobiety nie muszą nosić zasłon na twarzy, mogą rozmawiać z mężczyznami i kształcić się, potępienie przekupstwa, obmowy i kłamstwa sprawiły, że Bahá’u’lláh i bahaici byli wygnawani z miejsca na miejsce, w coraz bardziej odległe miejsca Imperium Osmańskiego w nadziei, że ich nauki i zasady zostaną zapomniane.

Po uwolnieniu z Síyáh-Chál Bahá’u’lláh został wygnany do Bagdadu, gdzie w 1863 roku ogłosił wyznawcom, że był owym długo oczekiwanym Posłańcem Bożym. Ogromna większość babitów przyjęła to oświadczenie i narodziła się wspólnota bahaicka. W Bagdadzie rosnący szacunek oraz miłość okazywane przez ludność miasta Bahá’u’lláhowi nie uszła uwadze wrogom Wiary i po prawie dziesięciu latach pobytu w Bagdadzie Bahá’u’lláh został wygnany do Konstantynopola(dzisiejszy Istambuł).

Mauzoleum Bába Góra Karmel, Hajfa, Ziemia Święta, Izrael, ok. 1900 rok

Mauzoleum Bába Góra Karmel, Hajfa, Ziemia Święta, Izrael, ok. 1900 rok

Następnie do Adrianopola (dziś Edirne w Turcji na granicy z Bułgarią) i w końcu w 1868 roku do osmańskiej kolonii karnej w Akce na terenie Palestyny (dzisiejszy Izrael). Akká znajduje się niedaleko Hajfy.

To właśnie w Akce Bahá’u’lláh spędził ostatnie dwadzieścia cztery lata swego życia.

W 1891 roku okresie podczas wizyty na górze Karmel w Hajfie, stojąc przy drzewach cyprysowych (patrz fotografia), Bahá’u’lláh wskazał swojemu synowi ’Abdu’l-Bahowi miejsce, gdzie później miało zostać zbudowane mauzoleum i złożone szczątki Bába. Szczątki Bába, który zginął męczeńską śmiercią w Iranie (miasto Tabriz) w 1850 roku, były przechowywane przez wyznawców. W roku 1890 – na prośbę ’Abdu’l-Bahy – zostały one sprowadzone do Ziemi Świętej i w 1909 złożone w sarkofagu.

normal_pict1708Bahá’u’lláh zmarł 29 maja 1892 roku w miejscowości Bahji, która również znajduje się niedaleko Hajfy. To właśnie Bahá’u’lláh przed swoją śmiercią zadecydował, że góra Karmel będzie również centrum administracyjnym wiary bahá’í.

Wszystkie te miejsca związane z wiarą bahá’í w Izraelu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2008:

–         ogrody i budynki na górze Karmel w Hajfie

–         ogrody i budynki w miejscowości Bahji w Hajfie

http://whc.unesco.org/en/news/452

64babTuesday, July 8, 2008

The Bahá’í Holy Places in Haifa and Western Galilee (Israel) are inscribed for the testimony they provide to the bahá’í’s strong tradition of pilgrimage and for their profound meaning for the faith. The property numbers 26 buildings, monuments and sites at 11 locations in Acre and Haifa, associated with the founders of the faith, among them the Shrine of the Bahá’u’lláh in Acre and the Mausoleum of the Báb in Haifa. It also includes houses, gardens, a cemetery and a large group of modern buildings in the neoclassical style that serve for administration, archives and a research centre.

Reklamy