Jak powstawały bahaickie pisma święte

To, co wyróżnia Objawienie Bahá’u’lláha to to, że objawione przez niego słowa są autentyczne.

Bahaickie święte księgi są autentyczne i zweryfikowane (czyli sprawdzone przez samego Bahá’u’lláha).

Jak pisma święte były objawiane przez Bahá’u’lláha?

Mírzá Áqá Ján – osobisty sekretarz Bahá’u’lláha – miał duży pojemnik z atramentem; miał również pod ręką 10-12 piór do pisania oraz stosy wielkich arkuszy papieru.

Słowa objawionych przez Bahá'u'lláha, zapisane przez sekretarza.

Słowa objawione przez Bahá’u’lláha, zapisane przez Jego sekretarza.

W tamtych czasach wszystkie listy, które przychodziły do Bahá’u’lláha, otrzymywał najpierw Mírzá Áqá Ján. Przynosił je do Bahá’u’lláha i po otrzymaniu pozwolenia, odczytywał je.

Następnie Bahá’u’lláh polecał mu wziąć pióro do ręki i spisać Tablicę, która była objawiana w odpowiedzi.

„Taka była szybkość objawiania Słowa Bożego, że atrament użyty do zapisania pierwszego słowa nie zdążył jeszcze wyschnąć, kiedy cała strona była już zapisana. Wyglądało to tak, jakby ktoś zanurzył włos w atramencie i ułożył go w różne piękne wzory na papierze.”

Po każdym objawieniu tekstu, oryginalny manuskrypt był przepisywany, a Bahá’u’lláh zatwierdzał ostateczną wersję.

Zapisz

Reklamy