Misja Bahá’u’lláha

 

Bahá’u’lláh uważa, że wprowadzenie w życie organicznej jedności całej ludzkości jest celem Jego Objawienia.

1_misjaJedność ta zależy od stadium dojrzałości rodzaju ludzkiego i wynika z zaakceptowania faktu stworzenia wszystkich ludzi przez tego samego Stwórcę i przynależności nas wszystkich od jednej rodziny. Różnice koloru skóry i ras przypominają różnice pomiędzy kwiatami w ogrodzie. Powinny one raczej podkreślać ich piękno i czar, a nie stawać się powodem podziałów i konfliktów. Bóg prawdziwie jest Ogrodnikiem, a świat ogrodem. Każdy człowiek jest jak kwiat posadzony ręką Ogrodnika. Bóg kocha każdy kwiat, który posadził i na każdym Mu zależy. Dlatego też i my wszyscy powinniśmy się nawzajem kochać. Bahá’u’lláh tak właśnie powiedział: ‘Jesteście owocami tego samego drzewa i liśćmi tej samej gałęzi’. A więc ludzkość jest jak drzewo i różne rasy: czarna, czerwona, biała czy brązowa są liśćmi tego samego drzewa. Musimy się wszyscy zjednoczyć, ponieważ światło jedności ma taką potęgę, że może oświecić całą ziemię.

Bahá’u’lláh mówi: ‚nie dostrzegaj żadnych różnic rasowych pomiędzy ludźmi i wszystkich traktuj serdecznie w świetle jedności’. ‚Dobrobyt ludzkości, jej pokój i bezpieczeństwo są nieosiągalne dopóki jedność jej nie zostanie ustanowiona i utwierdzona’. ‚Żyjecie na tym samym świecie i jesteście stworzeni działaniem tej samej Woli. Błogosławiony ten, który żyje w duchu największej dobroci i miłości ze wszystkimi ludźmi’.

Reklamy