Obecność w ONZ i na arenie międzynarodowej

Od samego początku wspólnota bahaicka uczestniczyła w pracach ONZ, najpierw od 1947 roku jako obserwator, a od 1970 roku Międzynarodowa Wspólnota Bahaicka otrzymała status doradczy.

Już w 1947 roku wspólnota bahaicka przedłożyła na pierwszej sesji Komisji ds. Praw Człowieka „Bahaicką Deklarację Obowiązków i Praw Człowieka” jako kontrybucję do prac przygotowujących Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Można ją przeczytać na stronie (w języku angielskim):

http://www.bic-un.bahai.org/47-0200.htm

 

Podstawą bahaickich zasad jest jedność wszystkich ludzi na świecie – to znaczy, że obojętnie czy pochodzisz z Pcimia Dolnego, Nowego Jorku czy Wysp Vanuatu, masz takie same prawa jak wszyscy inni ludzie i jesteś tak samo ważny.

 

Aktywność bahaitów na arenie międzynarodowej (z ostatnich lat):
ONZ:

1986 – Światowy Fundusz dla Natury
1990 – Szczyt ds. dzieci, Nowy Jork – przestrzeganie praw dziecka
1992 – Szczyt Ziemi – Rio de Janeiro – podejście holistyczne w negocjacjach Karty Ziemi
1993 – Światowa Konferencja ds. Praw Człowieka – uniwersalna natura praw człowieka
1995 – Szczyt ds. Społecznych, Kopenhaga – koncept światowego obywatelstwa, wyeliminowanie skrajności bogactwo-ubóstwo
2000 – Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego – Genewa
2002 – Szczyt w Johanesburgu
2005 – Spotkanie ONZ z organizacjami pozarządowymi – propozycje reform ONZ
2007 – Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Etyka w biznesie:

EBBF – Europejskie Bahaickie Forum Biznesu
organizacja typu non-profit, zrzesza profesjonalistów i promuje moralne i etyczne wartości w biznesie

 

Dialog międzyreligijny:

1986 – Asyż – bahaici uczestniczyli w Dniu Modlitwy o Pokój na zaproszenie papieża Jana Pawła II
1999 – New Delhi – bahaici uczestniczyli w międzyreligijnym spotkaniu podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Indiach
2000 – Milenijny Światowy Szczyt Religijnych i Duchowych Przywódców
2004 – Barcelona – Parlament Religii Świata

 

Działalność wspólnoty bahaickiej w kierunku promowania równości kobiet i mężczyzn:

– własny, indywidualny przykład poszczególnych wyznawców

– instytucje bahaickie – kobiety służą w Lokalnych i Narodowych Zgromadzeniach

– szkoły, programy edukacyjne (pierwsze szkoły bahaickie dla dziewcząt w Iranie zostały założone już w XIXw.)

– projekty społeczne

 

ONZ i arena międzynarodowa:

1989 – UNIFEM – od tego roku Bahaicka Wspólnota Międzynarodowa ma status doradczy

1995 – IV Światowa Konferencja ds. Kobiet – Pekin – ponad 500 bahaitów z całego świata uczestniczyło w Forum Organizacji Pozarządowych ds. Kobiet

1999 – New Delhi – bahaici na zaproszenie Jana Pawła II uczestniczą w spotkaniu międzywyznaniowym – przemawia na nim bahaitka – pani Sorabjee – jako jedyna kobieta reprezentująca zaposzone religie

2009 – luty/marzec – reprezentantki Bahaickiej Wspólnoty Międzynarodowej biorą udział obradach Komisji ONZ ds. statusu kobiet

2009 – luty – Bahaicka Wspólnota Międzynarodowa wraz agencjami ONZ i innymi organizacjami pozarządowymi organizuje w ONZ seminarium pt. “Early Marriage: Establishing Girls’ Visibility”

więcej na stronie www.bic.org

O tym jak wspólnoty bahaickie z różnych krajów obchodzą dzień uchwalenia Deklaracji Praw Czlowieka można przeczytać na stronie Bahá`i World News Service (w jęz. ang.):

http://news.bahai.org/story/676

Reklamy