Pisma

Bahaickie pisma święte

“Bóg zesłał ludziom swych Proroków, aby ich uczyli, oświecali i wyjaśniali tajemnice Mocy Ducha Świętego, aby ci z kolei mogli odbijać to światło dalej i stawać się przewodnikami innych. Święte pisma: Biblia, Koran i inne zostały dane nam przez Boga, aby prowadzić nas drogą cnót boskich – miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Dlatego powiadam wam: starajcie się usilnie naśladować wskazania tych Błogosławionych Ksiąg i wieść wasze życie w taki sposób, abyście i wy mogli stać się świętymi na Wysokości.” – ’Abdu’l-Bahá

Na święte pisma wiary bahá’í składają się: pisma Bahá’u’lláha, Objawiciela Bożego na obecne czasy oraz pisma Bába, Jego poprzednika.

Pisma Bahá’u’lláha liczą więcej niż sto wolumenów o różnej objętości i są napisane w różnych stylach. Objawione zostały w językach perskim i arabskim. Pisma te obejmują modlitwy, prawa, zarządzenia, literaturę mistyczną oraz interpretacje innych Świętych Ksiąg. Z powodu wielkości Objawienia, nie wszystko zostało przetłumaczone na inne języki, w tym na język polski. Niemniej jednak, najważniejsze z pism Bahá’u’lláha są dostępne w 802 językach.

Krótki opis niektórych z Jego dzieł

„Słowa ukryte”: Wstęp wyjaśnia, że [Słowa ukryte] zawierają istotę słów proroków z przeszłości spowitą w szaty zwięzłości dla nauczania i duchowego przewodnictwa ludzi. Czytajcie je, byście mogli pojąć prawdziwe podstawy religii, i rozmyślać nad inspiracją posłańców bożych.

“Kitáb-i-Íqán” (Księga pewności): Dziełem Bahá’u’lláha zawierającym prezentację Jego przesłania jest książka zatytułowana “Kitáb-i-Íqán” (Księga pewności). Przestawiając boski cel, “Kitáb-i-Íqán” rozważa kwestie, które od zawsze leżą w sercu życia religijnego: Bóg, natura ludzkości, cel życia, oraz rola i zadanie Objawienia.

„Siedem dolin”: Jednym z najsłynniejszych dzieł mistycznych Bahá’u’lláha jest niewielka książeczka zatytułowana „Siedem dolin”. Poetyckim językiem opisuje ona etapy podróży duszy zmierzającej do zjednoczenia ze swoim stwórcą.

“Kitáb-i-Aqdas” (”Najświętsza księga”): Najważniejszym dziełem Bahá’u’lláha jest “Kitáb-i-Aqdas”. Objawiona w najtrudniejszych chwilach uwięzienia Bahá’u’lláha w Akce. Zawiera ona prawa i opisuje instytucje, które Bahá’u’lláh przewidział dla stworzonego przez siebie porządku światowego.

Reklamy