Podstawowe wierzenia

Według wiary bahá’í najwyższym celem w życiu każdego człowieka powinno być osiągnięcie moralnej i duchowej doskonałości – dostosowanie swojej duchowej istoty i zachowania w życiu do woli wszechmiłującego Stworzyciela.

To, że każdy człowiek został obdarzony przez Boga wyjątkową predestynacją – przeznaczeniem, które rozwija się według wolnego wyboru drogi i szans życiowych – leży w centrum nauk bahaickich.

W szczególności poprzez moralne zastosowanie naszej otrzymanej od Boga wolnej woli różne możliwości i szanse są nam dawane dla rozwoju duchowego. „Wszystko, co potencjalnie posiadacie, – mówi Bahá’u’lláh – może się objawić wyłącznie dzięki aktowi waszej własnej woli.” („Pokłosie”)

Reklamy