Porządek administracyjny

Instytucja Strażnika: Shoghi Effendi

Zgodnie ze wskazówkami Bahá’u’lláha, ’Abdu’l-Bahá wyznaczył w swoim testamencie Shoghiego Effendi (prawnuka Bahá’u’lláha) na strażnika wiary bahá’í i upoważnionego interpretatora Pism Świętych.

Od 1921 roku do chwili śmierci w 1957 roku w Londynie, Strażnik prowadził Wspólnotę Bahaicką i w tym czasie rozwinął bahaicki system administracyjny na całym świecie.


Powszechny Dom Sprawiedliwości

Ta najwyższa instytucja wiary bahá’í, wyznaczona przez Bahá’u’lláha w Kitáb-í-’Àqdas, prowadzi Wspólnotę Bahá’í od 1963 roku.

Składa się ona z dziewięciu członków wybieranych przez wszystkie Narodowe Zgromadzenia Duchowe i ma swoją siedzibę na Górze Karmel w izraelskiej Hajfie.


Narodowe Zgromadzenie Duchowe

Narodowe Zgromadzenie Duchowe, określone przez ’Abdu’l-Bahę w Jego Woli i Testamencie jako „Pomocniczy Dom Sprawiedliwości”, jest najwyższym organem administracyjnym w każdym kraju. To Zgromadzenie konsultuje się oraz decyduje odnośnie spraw wiary bahá’í w danym kraju. Dziewięciu członków Narodowego Zgromadzenia Duchowego w każdym kraju jest wybieranych przez delegatów narodowej wspólnoty bahaickiej. Każdy członek tej wspólnoty, który ukończył 21 lat może zostać wybrany na delegata lub członka Zgromadzenia.


Lokalne Zgromadzenie Duchowe

W każdym dużym, czy małym mieście, w każdej wiosce, dziewięciu członków Lokalnego Zgromadzenia Duchowego jest wybieranych każdego roku przez wszystkich dorosłych (czyli powyżej 21 roku życia) bahaitów danej społeczności. Wybrane Zgromadzenie konsultuje się oraz decyduje odnośnie spraw Wiary w tej wspólnocie.

Więcej w języku angielskim: www.bahai.org

Reklamy