Projekty społeczne

Projekty promujące rozwój społeczno-ekonomiczny odgrywają ważną rolę we wspólnocie bahaickiej, zarówno na poziomie lokalnym jak i narodowym. Te projekty mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom danego obszaru – nie tylko bahaitom – lepszego poziomu życia i szczęśliwszy byt. Z perspektywy bahaickiej, człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście tylko wtedy, gdy rozwinie wszystkie aspekty życia, w tym materialny i duchowy, oraz zadba o takie potrzeby jak edukacja, sztuka, rozwój kulturalny, czy też zapewnienie środków do życia swojej rodzinie.

Obecnie bahaici realizują około 2 500 społeczno-ekonomicznych projektów na całym świecie. Liczba tych inicjatyw nieustannie wzrasta, a wśród nich są projekty wspierające polepszenie statusu kobiet, ochronę praw człowieka, edukację zdrowotną. Zanim te działania przerodzą się w projekty na większą skalę, zwykle powstają z niewielkich lokalnych inicjatyw.

Oto jedynie niektóre z takich projektów:

  • Otwarte obozy stomatologiczne, zorganizowane przez Europejskie Bahaickie Stowarzyszenie Higieny Jamy Ustnej w Korçë, w Albanii. W regionie, w późniejszym okresie ustanowiono stały projekt tego typu.
  • Inspirowana bahaickimi wartościami organizacja ds. rozwoju ze Stanów Zjednoczonych „Zdrowie dla Ludzkości” była sponsorem projektu na rzecz polepszenia jakości leczenia oczu w Albanii.
  • Przedszkole Różany Ogród zostało założone w Suvie, na Fidżi, dzięki finansowej pomocy ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podobne przedszkola działały również w Lomaivunie i Moce (Australazja).
  • Z pomocą fundacji Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias (FUNDAEC), zostało założonych wiele fundacji na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w Kolumbii.
    W Malawi, powstało 60 lokalnych bahaickich szkół, kształcących w zakresie nauki czytania i pisania; a także przeszkolono i wysłano do potrzebujących 30 bahaickich pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W Zambii, bahaici współpracowali z rejonowym szpitalem w regionie północnym, oraz prowadzili zajęcia z języka francuskiego dla uchodźców z Ruandy w Lusace.

Więcej w języku angielskim: www.bahai.org oraz www.news.bahai.org

Reklamy