Strona Główna

Wiara bahá’í jest najmłodszą niezależną monoteistyczną religią świata. Została założona przez Bahá’u’lláha (1817 – 1892) w Iranie w XIX wieku.

Wiara bahá’í uczy, że prawda religijna jest postępowa a nie ostateczna. Bóg, nazywany przez ludzi różnymi imionami, prowadzi ludzkość za pośrednictwem szeregu Uniwersalnych Nauczycieli, którzy kolejno objawiali swoją misję zgodnie z potrzebami czasu i miejsc, w których nauczali. Posłańcy ci przynosili nowe nauki, które z biegiem czasu dały podwaliny nowych cywilizacji. Wśród nich można wymienić wielkich założycieli religii świata jak Kriszna, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Chrystus czy Mahomet. Bahaici uznają także dwóch nowych Nauczycieli – Bába i Bahá’u’lláha. Ich nauki dane są ludzkości na dzień dzisiejszy.

Boscy Posłańcy zawsze głosili te same duchowe i moralne prawdy. Społeczne prawa i zasady, jakie zalecali, były jednak dostosowane do warunków epoki i kultury, w której żyli ich wyznawcy.