Powiedzieli o wierze bahá’í

Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk wiary bahá’í, to słowem tym jest „jedność”. Jedność i zgodność podkreślane są we wszystkich przejawach życia, od nauk o Bogu do zasad współżycia społecznego.

O WIERZE BAHÁ’I POWIEDZIELI …

“Na podstawie “Deklaracji o stosunku Kościoła do nie-chrześcijan ” II Soboru Watykańskiego stwierdzamy, że Kościół przemawia w sposób serdeczny i otwarty do ludzi wierzących i pozdrawia ich jako partnerów wspólnej sprawy. Inne religie zawierają sporą dozę dobra i świętości, i stanowią drogę do zbawienia dla milionów ludzi na świecie. Dokumenty Soboru Watykańskiego II zachęcają nas abyśmy szanowali, uznawali i traktowali przyjaźnie tych, którzy wyznają wiarę inną niż nasza. W tymże właśnie duchu przedstawiamy wam wiarę bahá’í.”

Wstęp do artykułu wydanego dla katolików pt: ‘Co to jest wiara bahá’í ?‘ przez Komitet d/s Innych Wyznań Konferencji Biskupów Anglii i Walii

MAHATMA GANDHI – „Religia Bahá’í jest pocieszeniem dla ludzkości” – Mahatma Gandhi
(„The Bombay Chronicle newspaper”, 24 maja 1944r )

LECH WAŁĘSA – 1 lutego 2007 roku ok. godz. 12.00 pan Lech Wałęsa – prezydent RP – złożył wizytę w Bahaickim Domu Skupienia w New Delhi (Indie).

Cała delegacja spędziła czas w Domu Skupienia, gdzie na cześć gości zaaranżowano specjalny program modlitewny. Po nim pan Lech Wałęsa przeczytał fragmenty z Pism bahaickich, które są wyeksponowane w świątyni. Po zapoznaniu się ze słowami „Niechaj twe usta nie szepczą grzechów innych, póki sam jesteś grzesznikiem. (…)” przyznał, że są one prawdziwe i całkowicie się z nimi zgadza.

Po przeczytaniu następującego cytatu z Pism bahaickich:
„Podstawową zasadą ogłoszoną przez Bahá’u’lláha, w którą jej wyznawcy głęboko wierzą, jest taka, że prawda religijna nie jest absolutna ale relatywna, że Boskie Objawienie jest procesem mającym charakter postępujący i nie kończący się, że wszystkie religie świata są boskie w swoich korzeniach, że ich podstawowe zasady są ze sobą w całkowitej harmonii, że ich cele są te same, że ich nauki są niczym innym jak odbiciem jednej prawdy, że ich zadania uzupełniają się, że różnią się tylko nieznacznymi aspektami swoich doktryn, a ich pojawienie się reprezentuje kolejne stadia w duchowej ewolucji ludzkiego społeczeństwa.”  – Shoghi Effendi

Pan Prezydent Lech Wałęsa przyznał, że jest to najkrótsza, a jednocześnie kompletna definicja religii, znakomicie wyjaśniająca jej istotę.

Pan Prezydent otrzymał przepiękną książkę “Dom Skupienia – Miejsce, gdzie o świcie wspomina się Boga”. Ponieważ wyraził zainteresowanie ‘Słowami Ukrytymi’, otrzymał zarówno modlitewnik jak i egzemplarz ‘Słów Ukrytych’ w języku polskim.
Następnie Lech Wałęsa wpisał się do księgi pamiątkowej.

JACEK SANTORSKI – Znany psycholog, pan Jacek Santorski, 21 marca 2006 z okazji otwarcia nowego centrum bahaickiego na warszawskim Ursynowie wygłosił inspirujące przemówienie na temat budowania mostów pomiędzy światowymi religiami. Pan Santorski był zachwycony naukami wiary bahá’í i swój podziw przekazał zgromadzonym gościom.

 

George Bush – “Nauki wiary bahá’í mówiące o religijnej tolerancji, jedności ludzkości, obaleniu uprzedzeń, równouprawnieniu obojga płci i powszechnym pokoju ucieleśniają zasady, które wszyscy ludzie dobrej woli podziwiają i wspierają. Podczas gdy wy oddajecie hołd życiu i pismom Bahá’u’lláha, dołączam do was w modlitwie, abyśmy ujrzeli realizację tych zasad na każdej ziemi.”

Lew TOŁSTOJ – “Świat jest w bezładzie, klucz do wszystkich problemów znajduje się w dłoniach więźnia z Saint-Jean d’Acre, Bahá’u’lláha.” (List do F. Wadelbekowa)

KRÓLOWA MARIA RUMUŃSKA – “Religia bahá’í akceptuje wszystkich wiel­kich proroków, nie niszczy żadnej wiary, zostawia wszystkie drzwi otwarte … Jest to odnowione przesłanie Chrystusa, ale zaadaptowane do upływu czasu, jaki nastą­pił pomiędzy erą chrześcijańską a dniem dzisiejszym.” (Philadelphia Evening Bulletin, 1959 r.)

Guillaume APOLLINAIRE – “Nowy głos nadchodzi z Azji, wielu w Europie my­śli, że przesłanie Bahá’u’lláha nie jest sprzeczne ze współczesną nauką i możliwe do przyjęcia przez nas, Europejczyków, którzy tak bardzo potrzebujemy pociesze­nia. Czy nieprawidłowy jest fakt, że pocieszenie to nadchodzi z Azji, jak to się już raz stało?” (La Pleiade, dzieła wszystkie prozą, tom III, Kronika i Echo str. 508)

Arnold TOYNBEE – “Wiara Bahá’í jest religią niezależną w równym stopniu jak chrześcijaństwo, islam i wszystkie inne wielkie religie. Nie jest to sekta innej reli­gii, lecz religia właśnie o takim samym statucie jak wszystkie inne religie oficjal­ne.”

A.Tokarczyk – religioznawca – dla Filipinki Nr 12 /972/ – „Czy bahaizm jest sektą ? Nie. Jest religią, a nie sektą. Różnica pomiędzy religią, a sektą sprowadza się najkrócej mówiąc do tego, że sekty powstają wtedy, gdy ktoś inaczej interpretuje główny nurt religii. Tymczasem bahaizm jest samodzielną religią wyrosłą co prawda na gruncie Islamu, ale sprzeciwiającą się jego niektórym podstawowym zasadom.”

Reklamy